Category: Book
Lot No: 1

Souvenir de Constantinople = İstanbul Yadigârı, kartpostal albümü; 12 x 16 cm.Bir adet İstanbul panoraması (20x70 cm.) ve İstanbul’un muhtelif yerlerini gösteren fotoğraflardan oluşan, şık deri kapaklı albüm. Albümde yer alan fotoğraf başlıklarından bazıları:
Dolmabahçe, Beyazıt Kulesi, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Arnavut, Bulgar, Tophane Çeşmesi, Zeybek, Berber, Tulumbacılar, Göksu Kasrı, Tarabya, Arnavutköy, Yıldız Sarayı, Adalar.
Albümde 5 parçalık panorama dışında 13 adet kartpostal mevcuttur. Arka iç kapakta ise bir İstanbul ve Boğaz haritası vardır.

View Detail
Category: Book
Lot No: 2

Anadolu Hediyesi = Souvenir d’Anatolie, İstanbul, Teshil-i Tıbaat İdaresi, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, 1338 [1922]. 32 s, resimli, 14,5 x 20,5 cm, karton kapaklı orijinal haliyle.

View Detail
Category: Book
Lot No: 3

Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü: Bir tarihçe ile meclis azay-ı kiramının tasvirlerini muhtevi albüm. Ankara, Yenigün Matbaası, 1337 [1921]. 128 yaprak, 15 x 23 cm, tamir görmüş
haliyle.

View Detail
Category: Book
Lot No: 4

Türkiye Cümhuriyeti Av ve Revolver Fişekleri İnhisarı İstanbul Silahtarağa Fabrikaları], İstanbul, Av ve Revolver Fişekleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi, Ahmet İhsan Matbaası Limited, t.y, 32 yaprak, 23 x 32 cm, tamir görmüş haliyle.

View Detail
Category: Book
Lot No: 5

Türkiye Cümhuriyeti Barut ve Mevadı İnfilakıye Fişek ve Av Malzemesi ve Av Saçması İnhisarları İşletme İdaresi, İstanbul, Barut ve Mevaddı İnfilakıye İnhisarı, Ahmet İhsan Matbaası Limited, t.y. 42 yaprak, 23 x 32 cm, tamir görmüş haliyle.

View Detail
Category: Book
Lot No: 6

Eliot Grinnell Mears, Modern Turkey. A Politico-economicInterpretation, 1908-1923. Inclusive, withselectedchaptersbyrepresentativeauthorities, New York, Macmillan, 1924. xiv, 779 s, 19 levhada 28 fotoğraf, biri katlı 6 harita. 23 x 14 cm, yayıncının özgün bez cildinde.

View Detail
Category: Book
Lot No: 7

Clare Sheridan, A Turkish Kaleidoscope. London, Duckworth,1926. 223 s, metin dışında 32 fotoğraf, 22 x 15 cm, yayıncının cildinde.

View Detail
Category: Book
Lot No: 8

John C. Dewdney, Turkey: An Introductionary to Geography, London, Chastto & Windus, 1971. X+214 s, resimli, haritalı, kütüphane çıkmasıdır, 22,5 x 15 cm, şömizi hafif yıpranmış bez cildinde.

View Detail
Category: Book
Lot No: 9

Freya Stark, Traveller’s Prelude, London, John Murray, 1950. xiv+346 s, 24 levha, 1 kuzey İtalya haritası, 22,5 x 15 cm, yayıncısının bez cildinde.

View Detail
Category: Book
Lot No: 10

Arthur D. Howden Smith, Fighting the Turk in the Balkans. An American’s adventures with the Macedonian revolutionists, New York, Putnam’s Son, 1908. xiii, 369 s, metin dışında 34
fotoğraf, 1 katlanır harita. 20 x 14 cm, yayıncısının özgün desenli bez cildinde.

View Detail
Category: Book
Lot No: 11

Albert Sonnichsen, Confessions of a Macedonian Bandit, New York, Duffiel & Company, 1909. 268 s, ön sayfada 1 fotoğraf, metin dışında 15 levhada fotoğraflar, 19 x 13 cm, yayıncının özgün desenli cildinde.

View Detail
Category: Book
Lot No: 12

Leopold Ranke, The History of Serbia and the Serbian Revolution, with a sketch of the Insurrection in Bosnia, translated from Germanby Mrs. Alexander Karr. Tow hich is added, The Slave Provinces of Turkey. Chiefly from the French of Cyprien Robert, London, Henry G. Bohn, 1853. Xvi+520 s, 18,5 x 12,5 cm, yayıncısının bez cildinde.

View Detail