18 Aralık 2021 (Eser kabulü devam etmektedir)

 5 Mart 2022

4 Haziran 2022

 15 Ekim 2022

17 Aralık 2022