Category: Calligraphy
Lot No: 155
1.500,00 TL

19th century.
20,5 x 14,5 cm

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 166
2.000,00 TL

Unsigned. 19th century.
17 x 25 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 167
1.250,00 TL

Hicri 1284 (M. 1867) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve talik hatla kaleme alınmış eserde, Sultan Abdülaziz’i metheden tarih manzumesi yazılıdır. Koltukları çiçek tezyinatlı eserin etrafı rokoko tezyinatlıdır.
52,5 x 42,5 cm.

* E. Ailesi Koleksiyonu.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 168
2.500,00 TL

Signed “Cazim”, dated AH 1281/AD
1864.
36 x 31 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 169
1.500,00 TL

Signed “Huseyin Kesfi”, dated AH 1294/AD 1877.
31 x 27 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 171
2.000,00 TL

Signed “Mustafa”, dated AH 1327/AD 1909.
30 x 30 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 174
5.000,00 TL

a. Signed “Hamdi” and dated AH 1183/ AD 1769, 25 x 11 cm.
b. Signed “Esseyyid Mehmed Hilmi (?-1900)”, 19th century, 22 x 30,5 cm.
c. Unsigned, 19th century, 11 x 22 cm.
d. Signed “Huseyin Husnu (?-?)”, dated AH 1248/AD 1832. 44,5 x 34,5 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 175
4.000,00 TL

Early 20th century.
34 x 31 cm.
* Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 176
2.500,00 TL

19th century.
76,5 x 41 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 178
1.500,00 TL

“Hüseyin” ketebeli, Hicri 1425 (M. 2004) tarihli, aharlı kâğıt üzerine celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde “Kelime-i Tevhid” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Klasik tarzda tezyin edilmiştir.
Çap: 44 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 188
4.000,00 TL

17th century.
19,5 x 27 cm.

* Ali Kazgan Collection.

View Detail