Category: Calligraphy
Lot No: 155
1500.00 TL

19th century.
20,5 x 14,5 cm

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 166
2000.00 TL

Unsigned. 19th century.
17 x 25 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 167
1250.00 TL

Hicri 1284 (M. 1867) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve talik hatla kaleme alınmış eserde, Sultan Abdülaziz’i metheden tarih manzumesi yazılıdır. Koltukları çiçek tezyinatlı eserin etrafı rokoko tezyinatlıdır.
52,5 x 42,5 cm.

* E. Ailesi Koleksiyonu.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 168
2500.00 TL

Signed “Cazim”, dated AH 1281/AD
1864.
36 x 31 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 169
1500.00 TL

Signed “Huseyin Kesfi”, dated AH 1294/AD 1877.
31 x 27 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 171
2000.00 TL

Signed “Mustafa”, dated AH 1327/AD 1909.
30 x 30 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 174
5000.00 TL

a. Signed “Hamdi” and dated AH 1183/ AD 1769, 25 x 11 cm.
b. Signed “Esseyyid Mehmed Hilmi (?-1900)”, 19th century, 22 x 30,5 cm.
c. Unsigned, 19th century, 11 x 22 cm.
d. Signed “Huseyin Husnu (?-?)”, dated AH 1248/AD 1832. 44,5 x 34,5 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 175
4000.00 TL

Early 20th century.
34 x 31 cm.
* Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 176
2500.00 TL

19th century.
76,5 x 41 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 178
1500.00 TL

“Hüseyin” ketebeli, Hicri 1425 (M. 2004) tarihli, aharlı kâğıt üzerine celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde “Kelime-i Tevhid” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Klasik tarzda tezyin edilmiştir.
Çap: 44 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 188
4000.00 TL

17th century.
19,5 x 27 cm.

* Ali Kazgan Collection.

View Detail