Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1424 (M. 2003) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve sülüs hatla kaleme alınmış eserde “Barekallah” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Klasik üslupta yapılmış pervaz tezyinatı müzehhibe “Neşe Efe” imzalıdır. 17 x 17 cm.

View Detail

Calligraphic Panel “Nesih Kit’a” Signed, dated AH 1424/AD 2003, decoration signed by “Sultan Meral” and dated 2004.
37 x 25 cm.

View Detail

Calligraphic Panel “Sulus” Signed, dated AH 1420/AD 1999, decoration signed by “Nese Efe” and dated (19)99. 23 x 23 cm.

View Detail

Brand

Collection