Celi Sulus - Zerendud. Signed Galatali Mehmed izzet (1841-1904), dated AH 1311/AD 1893. Rare, Collectors piece. 40x100 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 0

Sülüs ve nezih hatla yazılmış, ketebe bölümünde, Muallim-i hûsn-i hat fi mekteb-i Sultânî (Galatasaray Lisesi hat hocası)" ibaresi okunmaktadır.Eser, klasik hilaye-i şerif formunu karumasına karşın içerik itibarıyle "modern" sayılabilir. Bunun sebebi metnin, geleneğin gerektirdiği şekilde Arapça değil, Türkçe olmasıdır. Etrafı rokoko tarzında tezyin edilmiştir.

View Detail

Brand