Celi Talik Hat Levhası
Ketebeli, Hicri 1331 (M. 1913) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış
eserde talik hatla ™Besmele∫ yazılıdır. Hulusi
Efendi‘nin talik hattındaki kudretini
gösteren eserlerindendir.
7 x 23 cm.
* Provenans; Cenap Yazansoy
Koleksiyonu.

View Detail

Celi Talik, signed Hulusi Efendi (1868-1940), dated AH 1351/AD 1932. 75x125 cm. * Private Collection.

View Detail

Brand