Signed by “Mehmed Sevki”, dated AH 1266/AD 1850. 55 x 55 cm. * Private Collection.
View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 150

Hilye-i Şerife Ketebeli, Hicri 1288 (M. 1871) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserin başmakamında sülüs besmele, göbek kısmında nesih hatla Hz. Muhammed’in dış görünüşünü anlatan metin, ayet kısmında sülüs hatla Arapça, mealen; “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” ayeti, etek kısmında dualar ve ketebe yer almaktadır. Hilalin içinde yer alan nesih metnin satır araları altın beynessütur bezemeli olup, boşluklar iğne perdahtı ile tezyin edilmiştir. Hilalin çevresindeki boşluklar ve etek kısmının iki yanındaki koltuklar mavi zemin üzerine altın yarım şemselerle ve stilize çiçek motifleri ile tezyin edilmiştir. Hilyenin altın cetvelli iç pervazını altın yapraklı bir su çevrelemektedir. Dış pervaz ise simetrik katlanışlı çiçek buketleri ihtiva eden bir su ile çevrilidir. Şam işi orijinal çerçevesi içindeki hilye, gerek Şevki Bey’in aşılması güç sanat kudretini yansıtması, gerekse son derece incelikli tezyinatı ile hattatın nadir bulunur, koleksiyonluk bir eseridir. 65,5 x 45 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 150

Hilye-i Serife Signed, dated AH 1288/AD 1871. Rare, Collector’s piece. 65,5 x 45 cm. * Painter Vecih Bereketoglu’s father Kadi of Egypt Bereketzade Abdullah Cemaleddin Efendi Collection.

View Detail

Brand