Calligraphic Panel “Sulus – Nesih Kit’a” Signed, dated AH 1185/AD 1771. 16 x 23 cm. * Ahmet Kunt Collection.

View Detail

Celi Sülüs Hat Levhası Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde “Ya Hazret-i Muhammed  Bahauddin-i Şâh-ı Nakşbend” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiş, pervazları ebrularla süslenmiştir. 21,5 x 40 cm.

View Detail

Signed, 19th century. * Provenance; Ali Kazgan Collection.

View Detail

Signed, 19th century. * Provenance; Mustafa Kayabek Collection.

View Detail

Brand