Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1278 (M. 1861) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve dört satır celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde, Arapça Vankuli Mehmed Efendi’nin Hz. Muhammed’i öven meşhur şiiri yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Şiirin meali; “Arapların örf ve âdetlerine göre, bir kavmin efendisi vefat ettiği zaman kabri üstünde köle âzâd etmemek, nadir görülen bir hadisedir. Sen ki peygamberlerin (aleyhisselam) şahı, iki cihanın efendisisisin. Senin kabrine yüz sürenin âzâd olmaması mümkün olmayan bir şeydir” şeklindedir. Medine-i Münevvere’ye varışında, gözyaşları içinde Resûl-i Ekrem’in mübarek kabrini ziyaret eden Vankuli Mehmed Efendi bu şiirinde Resulullah’a bu şiiri ile yakarış da bulunmaktadır. Hattatın sanat değeri yüksek bir eseridir. 35 x 42 cm. 
* Özel Koleksiyon.

View Detail

Brand