Calligraphic Panel, Signed, dated AH 1378/AD 1958). Decoration is signed by “Sema”. 25 x 39 cm.
View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 160

Calligraphic Panel “Celi Talik” Signed, dated AH 1362/AD 1943. Rare, Collector’s piece. 24 x 50 cm. * Private Collection.

View Detail

Talik Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1378 (M. 1958) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile talik hatla kaleme alınmış eserde “Nurun ala nur” (Nur Suresi, 35. Ayet) yazılıdır. İç pervazları battal ebrusu eserin dışındaki halkâri tezyinatı müzehhibe “Sema” imzalıdır. 25 x 39 cm.

View Detail

Calligraphic Panel "Celi Talik"
Signed, dated AH 1378/AD 1958).
25 x 39 cm.

View Detail

With an original inscription of Ugur Derman onthe reverse attesting the authenticity of the work made by Necmeddin Efendi.

View Detail

Brand