Celi Talik Hat Levhası
Ketebeli, Hicri 1331 (M. 1913) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış
eserde talik hatla ™Besmele∫ yazılıdır. Hulusi
Efendi‘nin talik hattındaki kudretini
gösteren eserlerindendir.
7 x 23 cm.
* Provenans; Cenap Yazansoy
Koleksiyonu.

View Detail

Celi Talik Hat Levhası
Ketebeli, Hicri 1321 (M. 1903) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ile talik hatla
kaleme alınmış eserde Arapça, mealen;
"Kurtuluş doğruluktadır" hadis-i şerifi
yazılıdır. Pervazları zerefşan bezemelidir.
28 x 46 cm.

View Detail

Calligraphic Panel "Celi Talik"
Signed, dated AH 1378/AD 1958).
25 x 39 cm.

View Detail

Calligraphic Panel "Celi Talik"
Signed, dated AH 1320/AD 1902.
38,5 x 47,5 cm.
* Provenance; Mustafa Duzgunman
Collection.

View Detail

"Ali Hademi-i Fatih" signed, dated AH 1208/
AD 1793.
65,5 x 38 cm.

View Detail

Calligraphic Panel ™Celi Sulus∫
Signed, dated AH 1218/AD 1803. Rare,
Collector‘s piece.
32 x 62 cm.
* Ali Kazgan Collection.

View Detail

Calligraphic Panel "Celi Talik – Zerendud"
Signed "Hasan Tahsin bin Mehmed Kamil",
dated AH 1273/AD 1856.
73 x 104 cm.

View Detail

Hicri 1331 (M. 1913) tarihli, aharlı kâğıt
üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış
"Leylek" şeklindeki istifte ve alttaki rıka
ile yazılmış satırda "Aşk-ı Mevlana ile
hayretzede – Mevlevi Seyyid Hasan Leylek
Dede" beyiti ketebe makamında yazılıdır.
Üstte, yine rıka hattıyla Hazret-i Mevlana‘nın
şu mealdeki Farsça beyiti görülmektedir:
"Leylek kuşların şeyhidir, bilir misin ne der?
/ Hamd sana, mülk senin, şükür sana ey
Müstean olan Allah". Naturalist üslupta
renklendirilmiş eser, Hasan Leylek
Dede‘nin bu çok sevilmiş ve şöhret
kazanmış istifinin gayet sanatlı bir tarzda
naklen yazılmış halidir. Osmanlı mevlevî
sanatının nadir bulunur, koleksiyonluk bir
örneğidir.
40 x 27,5 cm.
* Referans; Şevket Rado‘nun "Türk
Hattatları" kitabının 206. Sayfasında
yayınlanmıştır.

View Detail