Category: Book
Lot No: 1

L’Illustration, no: 4173, Samedi 24 Fevrier 1923. s. 165 – 188; “Une seance de la Grande Assemble Nationale de Turquie, a
Angora. Moustapha Kemal, a la tribüne, lit une déclaration. 29 x 38 cm

View Detail
Category: Book
Lot No: 2

Galatasaray: İlmî ve Edebî Mecmua. Galatasaray Talebe Teşekkülleri Birliği Akademi Şubesi Edebiyat ve Neşriyat
Encümeni tarafından ayda bir neşrolunur. Sahibi: Hilmi Ziya, Neşriyat Müdürü: Rakım Ziya, İstanbul, Resimli Ay Matbaası
Ltd. Şti, 1931 – 1932. 7 sayı. 29 x 22 cm, karton kapaklı halleriyle. Derginin 1931 – 1932 yıllarında yayınlanmış 7 sayısı birlikte
satışa sunulmuştur. Mevcut sayılar: 11 (24 Kanunuevvel 1931); 12; 13; 14 (kapakları yoktur, 27-28 sayfalarda bir bölüm
kesiktir); 15; 16; 17 (20 Teşrinievvel 1932). Derginin 11. Sayısı Tevfik Fikret üzerine yazılara ayrılmıştır. Dergide yazıları yer
alan yazarlardan bazıları şunlardır: Munis Faik, Hilmi Ziya, İsmail Müştak, Raif Necdet, Mehmet Rauf, Faik Ali, Cahit Sıtkı.

View Detail
Category: Book
Lot No: 3

a. Jonathan Swift, Cüceler ve Devlet Memleketinde Gulliver’in Seyahatleri, çeviren: Ercüment Ekrem Talu, İstanbul, Akşam Kütüphanesi, 1935. 132 s, renkli resimli, 21,5 x 16 cm, orijinal kapağı korunarak yapılmış sırtı bez, yorgun cildinde.
Jonathan Swift’in ünlü çocuk klasiği ilk olarak 1872 yılında Mahmud Nedim Efendi tarafından Güliver Nam Müellifin Seyahatnamesi adıyla Türkçeye çevrilmiş ve üç cilt olarak basılmıştır. Bundan sonraki çeviri ise 1913 yılında Güliver Cüceler Memleketinde ve Devler Memleketinde başlıklarıyla bir başka çevirisi daha yapılmıştır. Müzayedeye sunduğumuz, bu dünya klasiğinin 1935 yılında Ercüment Ekrem Bey tarafından yapılan ve Latin harfleriyle basılan ilk çevirisidir. Bu çeviri hem dil yapısı hem de baskı tekniği ve resimleriyle oldukça dikkat çekicidir.
b. Çocuk Masalları, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1934 – 35.8 adet; her biri 32 sahifedir; 15,5 x 12,5 cm, resimli; yorgun  halleriyle.
Kanaat Kütüphanesi’nin 1930’lu yıllarda yayınladığı Çocuk Masalları dizisi içinde yayınlanmış kitapçıklardan sekizi birlikte satışa sunulmuştur. Mevcut kitapçıklar şunlardır: 12 – Sarışın Kukla; 13 – Hakanın Kızı; 19 – Fındık Beyin Maceraları; 21 – Hasbahçenin Bülbülü; 24 - Bataklıktaki Hazine; 25 – Kontesin Papuçları; 26 – Tilki Kardeş; 28 – Deniz Canavarı.

View Detail
Category: Book
Lot No: 4

Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, İstanbul, Güven Yayınevi, 1960. 264 s; 18 x 14 cm, yayıncısının şömizi yorgun,
bez cildinde. Yıldız Sarayı’nda başlayıp Selanik’te Alâtini Köşkü’nde sona eren bir ömrün hikâyesi. Dönemin en yakın tanıklarından
Sultan II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Osmanoğlu’nun kalemiyle Abdülhamid. Bu hatırat, Abdülhamid’i yalnızca bir padişah
olarak değil; bir oğul, eş ve baba olarak ele almaktadır. Hatıratta ayrıca unutulmuş saray adetlerinden bayram sofralarına; Sultan’ın kişisel yaşamından, dönemine dair başka hiçbir yerde bulunamayacak bilgilere de yer verilmektedir.

View Detail
Category: Book
Lot No: 5

Yedvard Odyan, Abdülhamid ve Şarlok Holms, İstanbul, Arvlek Matbaası, 1328 [1921]. 832 s, sayfalar ciltten ayrılmıştır, 24,5 x 17 cm, Ermenice, sırtı deri, ebru kapaklı, hafif yorgun cildinde. Yedvard Odyan’ın 1911 tarihli bu olağanüstü klasiği dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes ile bu hikâyelere düşkünlüğü ile bilinen Sultan II. Abdülhamid’i yan yana getiriyor. 20. yüzyılın başında, Abdülhamid’in hafiye teşkilatına mensup adamları birbiri ardına ölü bulunur. Kendini tehdit altında hisseden Sultan, cinayetleri aydınlatma görevini Sherlock Holmes’e verir. Fonda tarihimizin en çalkantılı dönemlerinden birini, II. Meşrutiyetin ilan edime sürecini mektup, telgraf, fotoğraf gibi belgesel değeri olan malzemelerle işleyen bu eser, dehşetengiz bir polisiye olmasının yanı sıra savaş ve barış esintileri (yazar Odyan, aynı zamanda iyi bir Tolstoy çevirmenidir) de taşıyan son derece gerçekçi bir romandır. Abdülhamid’in, hayran olduğu karakterin yaratıcısıyla tanışmak için yazar Sir Arthur Conan Doyle’u İstanbul’daki sarayına davet ettiği ve Mecidiye nişanıyla şereflendirdiği de romanda bir rivayet olarak yer almaktadır.

View Detail
Category: Book
Lot No: 6

Olympe Audouard, Les Mystères du Sérail et des Harem Turcs. Lois, moeurs, usages, anecdotes. Paris, E. Dentu, 1863. 2. basım. 276 s, 18 x 11,5 cm, metin içi gravür, dönem cildinde. Bayan Olympe Audouard’ın kaleme aldığı sempatik bir gezi kitabı. Yazar Sultan Abdülaziz döneminin İstanbul’unu ve özellikle kadınların toplum içindeki yerini anlatıyor. Padişahın Fransızca romanları ilgiyle okuduğunu, çok iyi Fransızca konuşup yazdığını söylüyor. Konu başlıklarından bazıları kitap hakkında fikir veriyor: Kadın Sultanlar ve eşleri, kadınların gelenek ve görenekleri, harem ağaları, Selamlık ve Harem, çok eşlilik, pazar yeri ve esir ticareti, Şark’ta evlilik nasıl olur, ayrılık ve boşanma, tekkeler, Mevlevi ve Bektaşiler, Türkiye’de kanunlar, âdetler, Ramazan Bayramı, Yeniçeriler, İstanbul ve çevresi, Türk edebiyatı ve şiiri, Leyla hanımın divanından seçmeler. Kolay rastlanmayan, sıra dışı bir kitap.

View Detail
Category: Book
Lot No: 7

Godard d’Aucourt, Mémoires Turcs ou histoire galante de deux Turcs pendant leur séjour en France, Amsterdam, La Societe, MDCCLVIII [1758]. 138 + 192 s, 14 x 12 cm, döneminin deri cildinde.Fransız edebiyatında hafif, kolay okunan, çapkınca yazılarıyla döneminde rağbet görmüş yazarlardan biri olan Godard d’Aucourt’un çok tutulan ve birçok baskısı yapılan ünlü romanının erken dönemde yapılmış nadir bir baskısı. Kitabın konusunu, Fransa’ya giden ve başından ilginç olaylar geçen bir Türk’ün maceraları oluşturmaktadır.

View Detail
Category: Book
Lot No: 8

Omar Khayyam, Les Robâ’îyyât d’Omar Khayyam. D’après les plus anciens manuscrits, récemment découverts, de la Bibliothèque de l’Université de Cambridge et de la Bibliotheque de l’Universite de Cambridge et de la Bibliotheque Chester Beatty de Dublin, le codex Khayyamien de Mohammed Ali Furughi et divers manuscrits de la Bibliotheque National de Paris, traduit par Pierre Pascal, Rome, Ediitons du Coeur Fidele, 1958. 324 s, s/b resimli; 29,5 x 29,5 cm, yayıncısının cildinde; numaralı özel basım: 325/2200. Ömer Hayyam’ın (1048 – 1131) asıl adı Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam'dır. Ömer Hayyam, İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusudur. Batı ülkelerinde adına birçok dernek kurulmuş, rubaileri bütün batı dillerine çevrilmiştir. Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında birçok
icadı ve önemli eseri bulunmaktadır. İbn-i Sina’dan sonra Doğu’nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir. Ömer Hayyam’ın edebiyat tarihindeki yerini belirleyen, sonraki yüzyıllarda da İslam dünyasının en büyük şairlerinden biri olarak anılmasına neden olan, yazdığı rubailerdir. O günlerden bugüne dilden dile dolaşarak gelen rubailerinin sayısı tam olarak bilinememekle birlikte, bu rubailer, tüm
dünya edebiyatına damga vurmuştur. Müzayedeye sunduğumuz bu nüsha, bu önemli bilginin Cambridge, Chester Beatty ve Bibliotheque National de Paris’de bulunan yazmalarından yola çıkılarak Pierre Pascal tarafından Fransızcaya çevrilmiş rubailerini içermektedir; çalışmada toplam 400 rubaiye yer verilmiştir. Kitapta Ömer Hayyam rubailerinin çevrildiği diller ve yayınlar da sıralanmıştır. Eserin sonunda ise  metinlerin alındığı yazmalardan tıpkıbasımlar sunulmuştur. Roma’da yalnızca 2200 adet basılmış ve her biri numaralandırılmıştır.

View Detail
Category: Book
Lot No: 9

Effendi. [Robert S. Sievier], East is East and West is West. Being Letters from Turkey, Wise and Otherwise, Dated April, 1909. London, Winning Post, 1909. 96 s, 18,5 x 12,5 cm, yeni yapılmış kırmızı bez cildinde. Gazeteci Robert Sievier’nin Winning Post gazetesinde yayınlanan İstanbul ile ilgili gözlemleri içeren bir kitapçıktır. Bugüne kadar hiçbir müzayedede görülmemiştir.

View Detail
Category: Book
Lot No: 10

César Vimercati, Constantinople et L’Egypte. Paris, Imprimerie par Henri et Charles Noblet, 1856. 3. basım. 374 s, metin dışında yazarın portresi, bir gravür (Yeniçerilerin İmhası) ve bir katlanan harita, 22 x 14 cm, döneminin sırtı yaldız işlemeli, şık cildinde. Kitap Sultan Abdülmecid zamanında basılmış olmasına rağmen anlatılan dönem Sultan II. Mahmud devridir. Yazar önce İstanbul’un genel bir tasvirini yapar, daha sonra Türklerden başlayarak Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Levantenler şeklinde bu şehirde yaşayanların âdet ve geleneklerini, huylarını, eksilerini ve artılarını sayar, ilginç ve her yerde rastlanmayan tespitlerde bulunur. Sonra yakından gözlemlediği Sultan II. Mahmud’u ve reformlarını anlatır. Konu başlıklarından biri de Sultan II. Mahmud tarafından hükümette göreve getirilen seçkin kişilerle ilgilidir. Kitabın ikinci bölümü Mısır ve Türk-Mısır anlaşmazlıkları başlığını taşır. Klasik fakat içerik olarak dikkatlerden kaçmış bu kitabın temiz bir nüshası.

View Detail
Category: Book
Lot No: 11

Paul Merruau, L’Egypte contemporaine 1840 – 1857 de Mehemet-Ali a Said Pacha, Paris, Didier et Cie, Imp. P.-A. Bourdier et cie, 1858. lvii+338 s, 22,5 x 14,5 cm, kimi sayfalarda rutubet lekeleri mevcuttur, sırtı filetolu meşin, kapakları bez cildindedir. Osmanlı döneminde Mısır’ın idaresinde bulunan Mısır’ın Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve Said Paşa yönetimindeki durumu üzerine, zamanında yapılmış gözlemleri içeren bir çalışmadır.

View Detail
Category: Book
Lot No: 12

Charles Didier, Séjour chez le Grand-Chérif de la Mekke. Paris, Hachette, 1857. vii+310 s, 18 x 11,5 cm, orijinal karton kapağında. Paris’te bunalan yazar, Kahire’ye gider. Orada güzel bir kış geçirir. Avrupa’ya tam döneceği sırada bir İngilizle tanışır. İngiliz ona, o sırada Taif’te  bulunan Mekke Emirinin yanına gitmeyi önerir. Yazar cevap vermek için yirmi dört saat mühlet ister. Ama bir saat geçmeden kararını verir. Mekke’ye gidecektir. Hazırlıklarına başlar. 16 Ocak 1854’te yolculuğuna başlar. Eser, kitaplardan derleme, ya da başka gezginlerden dinleme şeklinde yazılmamıştır. Tamamen Didier’nin günü gününe aldığı notlara, kendi izlenimlerine dayalıdır. Arabistan’a bu erken dönemde gidebilen nadir kişilerden biridir. Kızıl Deniz’i geçtikten sonar Cidde’ye ulaşır. Şerifler ve Vahhabilerle görüşür. Ciddeden Taif’e geçerek Mekke Emiriyle buluşur. Onun sarayında misafir olur. Nadir ve önemli bir seyahatnâme.

View Detail