650.00 TL

Nelia Pavlova, Au pays du Ghazi, Editions de la Revue Mondiale, Paris, 1930. 226p., 13x19 cm. 

View Detail
400.00 TL

a. Habil Âdem [Pelister], Mustafa Kemallerin Kitabı, Mahmud Bey Printing House, Cihan Kitaphanesi, Istanbul, 1925. 171 p, 14x20 cm. 

b. Mehmed Emin [Yurdakul], Mustafa Kemal. 1st part: Zafer, Ahmed İhsan and Şürekâsı printing house Ottoman Co., Istanbul, 1928. 14+87 p, 19x26 cm

View Detail
1800.00 TL

a. Ömer Seyfeddin, Yarınki Turan Devleti, Türk Yurdu Neşriyatı, Kader printing house, Istanbul, 1330 [1914]. 20+3 p, 12x18 cm. 

b. Ömer Seyfeddin, Mekteb Çocuklarında Türklük Mefkûresi, Şems printing house, Çocuk Dünyası Mecmuası Neşriyatı, Istanbul, t.y. 20 p, 12x18 cm.  

View Detail
750.00 TL

a. Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak, Evkâf-ı İslâmiye printing house, Yeni Mecmua Neşriyatı, Istanbul, 1918. 63 p, 15x21 cm.

b. Ziya Gökalp, Türk Töresi, Matbaa-i Âmire, Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâleti Neşriyatı,  Istanbul, 1339 [1923]. 80 p, 16x24 cm. 

c. Ziya Gökalp, Turkish nationalism and western civilization, translated and edited with an introduction by Niyazi Berkes, Columbia University Press, New York, 1959. 336 p, 14,5x22 cm. 

View Detail
1150.00 TL

a. Tekin Alp [Moiz Kohen], Türkleştirme, Resimli Ay printing house Co. Istanbul, 1928. 99 p, 16x25 cm.

b. M[oiz] Kohen [Tekin Alp], Türkler Bu Muharebede Ne Kazanabilirler? Kader printing house, Istanbul, 1330 [1914]. 62+1 p, 12x18 cm. 

c. [Moiz Kohen] Tekin Alp, Kemalizme, preface Edouard Herriot, Alcan, Paris, 1937.  298 p, 15x23 cm.

View Detail
2000.00 TL

Tekin, Turan: Turan - İl Han'dan Cengiz Han'a - Çinli Pencesi ve Rus Çizmesi - Altın Soy - Altın Yurt - Yeşil ve Sarı Ova, Kader printing house, Türk Yurdu Kitaphanesi, Istanbul, 1330 [1914]. 143 p, 14x20 cm.  

View Detail
250.00 TL

Halide Edib [Adıvar], Yeni Turan, Tanin Matbaası, İstanbul 1329 [1912]. 1+188 s, 14x20 cm, şahıs cildinde. Yeni Turan, Halide Edib Adıvar’ın 1912 yılında yayımlanan romanıdır. Türk edebiyatının ilk siyasal/ideolojik romanı kabul edilir II. Meşrutiyet döneminde geçen ütopik bir romandır. Hikâye, "Yeni Turan" adlı idealist bir partinin program ve çalışmaları ekseninde anlatılır. 

View Detail
400.00 TL

a. Müfide Ferid [Tek], Aydemir, Hukuk printing house, Türk Kadını Mecmuası Neşriyatı, Istanbul, 1334 [1918]. 184 p, 14x20 cm.

b. Müfide Ferid [Tek], Pervaneler, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1340 [1924]. 177 p, 14x20 cm. 

View Detail
800.00 TL

Server Bedi [Peyami Safa], Zıb Çıktılar, Orhaniye printing house, Istanbul, 1341 [1925]. 330+5 p, 14x20 cm. 

View Detail
7500.00 TL

Mehmed Şakir Paşa, Yeni Osmanlı Tarihi: Bir medhal ile Osman Gazi'den Murad Han-ı Hamis'in cülusuna kadar dahili ve harici vekayi-i devlet-i aliyeyi havidir,  Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, Istanbul, 1330 [1911-1912]. 2 volume: v.1 - 506 p; v.2 - 460 p; 16x20 cm.

View Detail
1100.00 TL

Ahmed Kemal, Subhatü'l-ahbâr min zübtetü'l-âsâr, Hüseyin Efendi printing house, Istanbul, 1289 [1872]. 2. edition, 42 p, 19x26 cm.  

View Detail
1000.00 TL

Charles Texier, Küçük Asya, mütercimi: Ali Suad, Matbaa-i Âmire, Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâleti Neşriyatı, Istanbul 1339 – 1340 [1923 – 1924]. 3 volume: v.1 - 395+5+1 p, 15 photos; v.2 – 487+7 p, 14 photos; c.3 – 289+31+2 p, 34 photos, 16x24 cm.

View Detail