650,00 TL

Nelia Pavlova, Au pays du Ghazi, Editions de la Revue Mondiale, Paris, 1930. 226p., 13x19 cm. 

View Detail
400,00 TL

a. Habil Âdem [Pelister], Mustafa Kemallerin Kitabı, Mahmud Bey Printing House, Cihan Kitaphanesi, Istanbul, 1925. 171 p, 14x20 cm. 

b. Mehmed Emin [Yurdakul], Mustafa Kemal. 1st part: Zafer, Ahmed İhsan and Şürekâsı printing house Ottoman Co., Istanbul, 1928. 14+87 p, 19x26 cm

View Detail
1.800,00 TL

a. Ömer Seyfeddin, Yarınki Turan Devleti, Türk Yurdu Neşriyatı, Kader printing house, Istanbul, 1330 [1914]. 20+3 p, 12x18 cm. 

b. Ömer Seyfeddin, Mekteb Çocuklarında Türklük Mefkûresi, Şems printing house, Çocuk Dünyası Mecmuası Neşriyatı, Istanbul, t.y. 20 p, 12x18 cm.  

View Detail
750,00 TL

a. Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak, Evkâf-ı İslâmiye printing house, Yeni Mecmua Neşriyatı, Istanbul, 1918. 63 p, 15x21 cm.

b. Ziya Gökalp, Türk Töresi, Matbaa-i Âmire, Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâleti Neşriyatı,  Istanbul, 1339 [1923]. 80 p, 16x24 cm. 

c. Ziya Gökalp, Turkish nationalism and western civilization, translated and edited with an introduction by Niyazi Berkes, Columbia University Press, New York, 1959. 336 p, 14,5x22 cm. 

View Detail
900,00 TL

a. Tekin Alp [Moiz Kohen], Türkleştirme, Resimli Ay printing house Co. Istanbul, 1928. 99 p, 16x25 cm.

b. M[oiz] Kohen [Tekin Alp], Türkler Bu Muharebede Ne Kazanabilirler? Kader printing house, Istanbul, 1330 [1914]. 62+1 p, 12x18 cm. 

c. [Moiz Kohen] Tekin Alp, Kemalizme, preface Edouard Herriot, Alcan, Paris, 1937.  298 p, 15x23 cm.

View Detail
2.000,00 TL

Tekin, Turan: Turan - İl Han'dan Cengiz Han'a - Çinli Pencesi ve Rus Çizmesi - Altın Soy - Altın Yurt - Yeşil ve Sarı Ova, Kader printing house, Türk Yurdu Kitaphanesi, Istanbul, 1330 [1914]. 143 p, 14x20 cm.  

View Detail
250,00 TL

Halide Edib [Adıvar], Yeni Turan, Tanin Matbaası, İstanbul 1329 [1912]. 1+188 s, 14x20 cm, şahıs cildinde. Yeni Turan, Halide Edib Adıvar’ın 1912 yılında yayımlanan romanıdır. Türk edebiyatının ilk siyasal/ideolojik romanı kabul edilir II. Meşrutiyet döneminde geçen ütopik bir romandır. Hikâye, "Yeni Turan" adlı idealist bir partinin program ve çalışmaları ekseninde anlatılır. 

View Detail
400,00 TL

a. Müfide Ferid [Tek], Aydemir, Hukuk printing house, Türk Kadını Mecmuası Neşriyatı, Istanbul, 1334 [1918]. 184 p, 14x20 cm.

b. Müfide Ferid [Tek], Pervaneler, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1340 [1924]. 177 p, 14x20 cm. 

View Detail
250,00 TL

Server Bedi [Peyami Safa], Zıb Çıktılar, Orhaniye printing house, Istanbul, 1341 [1925]. 330+5 p, 14x20 cm. 

View Detail
7.500,00 TL

Mehmed Şakir Paşa, Yeni Osmanlı Tarihi: Bir medhal ile Osman Gazi'den Murad Han-ı Hamis'in cülusuna kadar dahili ve harici vekayi-i devlet-i aliyeyi havidir,  Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, Istanbul, 1330 [1911-1912]. 2 volume: v.1 - 506 p; v.2 - 460 p; 16x20 cm.

View Detail
1.100,00 TL

Ahmed Kemal, Subhatü'l-ahbâr min zübtetü'l-âsâr, Hüseyin Efendi printing house, Istanbul, 1289 [1872]. 2. edition, 42 p, 19x26 cm.  

View Detail
1.000,00 TL

Charles Texier, Küçük Asya, mütercimi: Ali Suad, Matbaa-i Âmire, Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâleti Neşriyatı, Istanbul 1339 – 1340 [1923 – 1924]. 3 volume: v.1 - 395+5+1 p, 15 photos; v.2 – 487+7 p, 14 photos; c.3 – 289+31+2 p, 34 photos, 16x24 cm.

View Detail
250,00 TL

Bir Heyet, Girit Mâzisi, Hâli, İstikbâli, Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul, 1328 [1912]. 96 p, 14x20 cm.

View Detail
800,00 TL

Sadık, Dönmelerin Hakikati, Karabet printing house, İstanbul, 1335 [1919]. 32 p, 14x20 cm. 

View Detail
425,00 TL

a. H. Pasdermadjian, Histoire de L'Arménie depuis Les Origines Jusqu'au Traite de Lausanne, Librairie Orientale H. Samuelian, Paris, 1949. 484 p., 17x24 cm.

b. Réné Grousset, Histoire de l’Armenie des origins a 1071, Payot, Paris, 1947. 647 p, 15x23 cm.

c. Michael Stone, The Armenian Inscriptions from the Sinai, Harvard University Press, Cambridge, 1982. 250 p, 23x29 cm.  

View Detail
2.700,00 TL

Karekin Devedjian, Pêche et pêcheries en Turquie, Imprimerie de l’Administration de la Dette Publique Ottomane, Constantinople, 1926. [8], 480, 169 p, 20 x 27 cm.  

View Detail
750,00 TL

Mahmud Muhtar Paşa, İstanbul'un Kara ve Denizden Hücum ve Müdafaası Hakkında Birkaç Söz, mütercimi: Ali Fuad, Kütüphane-i İslzam ve Askeri, Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye printing house, İstanbul, 1326 [1910]. 63 p, 1 plan, 2 map, 13x20 cm. 

View Detail
2.500,00 TL

Jean Baptiste Frédéric Poujoulat, Histoire de Constantinople, comprenant le Bas-Empire et l’empire Ottoman, Amyot, Paris, 1853. 2 volume: v.1 – 488 p, 1 map; v.2 – 525 p, 14x22 cm. 

View Detail
950,00 TL

Gustave Schlumberger, La Siège la Prise et le sac de Constantinople par les Turcs en 1453, Librairie Plon, Paris, 1922. iii, 375 p, 20 engravings, 1 map, 22,5 x 15 cm.

View Detail
950,00 TL

Edwin A[ugust].Grosvenor, The Hippodrome of Constantinople and Its Still Existing Monuments, Sir Joseph Causton & Sons, London, 1889. 61 p, 21 x 14 cm. 

View Detail
550,00 TL

John L. Stoddard, John L. Stoddard’s Lectures. Complete in ten volumes. Volume two: Constantinople, Jerusalem, Egypt, Chicago & Boston, Geo. L. Shuman & Co, 1911. 334 p, 23 x 16 cm. 

View Detail
450,00 TL

Ernest Mamboury, Istanbul Touristique. Istanbul, Çituri Biraderler Basımevi, 1951. 630 p, 20 x 12 cm. 

View Detail
850,00 TL

Anna de Noailles [Comtesse de Noailles] , de la rive d’Europe a la Rive d’Asie, Dorbon-Aine, Paris, [1913]. 17x24 cm, no: 333. 

View Detail
450,00 TL

Georges Dorys [Alexandre Adonossi], Abdul - Hamid Intime, Paris, P.-V. Stock, 1907. xviii, 274 p, 19 x 14 cm. 

View Detail
250,00 TL

Simon Eremian, de Sultan Médjid a Sultan Mourad, avec une preface de M. Jean Minassian, Ernest Leroux, Paris, t.y., 218 p; 13x19 cm. 

View Detail