ALİF ART’TA MÜZAYEDE SATIŞ KOŞULLARI

1- MÜZAYEDE SATIŞ KOŞULLARI
Katalogda satılacak tüm eserlerin satışı ile ilgili olarak düzenlenen tüm koşulların çok dikkatle okunmasını öneririz.

2- MUHAMMEN BEDEL
Katalogda her eser için danışmanlarımız tarafından müzayedede satılabilecek tahmini değer (muhammen bedel) tespit edilmiştir. Muhammen bedel eserin kondisyonu, enderliği, kalitesi, provenans (önceki sahiplerinin tarihçeleri, kim için yapıldığı, kimin kullandığı gibi) hesaba katılarak tespit edilmiştir. Muhammen bedel alıcının ödemesi gereken KDV ve diğer vergi ve resimleri içermez. Katalogda muhammen bedel yerine “TEKLİF” yazıldığında, teklifinizi lütfen ALİF ART’a bildiriniz.

3- SATILABİLİR DEĞER
Aksi belirtilmedikçe, bu katalogdaki tüm eserler için “satılabilir değer” (muhammen bedel) tespit edilmiştir. Bu değer eser sahibinin kabul ettiği bir değer olup, söz konusu eser bu değerin altında satılamaz. Satılabilir değeri tespit edilmemiş eserler, eserlerin yanına “*” işareti konularak belirtilecektir.

4- ALICILARIN KAYIT İŞLEMLERİ
Alıcıların müzayede başlamadan en az 30 (Otuz) dakika önce kayıt yaptırarak bayrak almaları gerekir.

5- BAYRAK KALDIRMA
Münadi, salonda bulunarak, telefonla veya müzayede öncesi ALİF ART’a yazılı rezerv veren katılımcıların veya masadaki temsilcilerinin bayrak kaldırmaları ile işi yürütür.
Münadi, eserin satılabilir değerine ulaşana kadar kendi inisiyatifi veya salonda bulunan telefonla veya yazılı rezervle katılanların bayrak kaldırımları ile satışını yapabilir.
Münadi, eser sahibi veya onun adına kaldırıldığı tespit edilen bayrakları kabul etmeyecektir. Hiçbir koşulda münadi, satılabilir veya üzeri değerler için eser sahibi adına artırımı yapmaz.

6- Müzayedeye katılmayan müstakbel alıcılar ALİF ART’a müracaat eder ve almak istedikleri her eser için en yüksek bedeli belirterek, onların adına bayrak kaldırılması için yazılı talimat verirler. ALİF ART görevlileri satılabilir değeri göz önünde bulundurarak, eseri mümkün olan en düşük fiyatla alabilecek şekilde bayrak kaldıracaktır. Yazılı rezervlerden iki veya daha fazla sayıda eşdeğerde bayrak kaldırılması durumunda, Alif Art’a tarih olarak yapılan ilk başvuru öncelik alacaktır. Eser salonda yazılı rezervde belirtilen fiyatın altında kaldığı takdirde, bu değer ne olursa olsun salondaki fiyatın bir üstüne rezerv sahibine verilecektir.
Yazılı rezerv formu katalogda bulunmaktadır. Ayrıca web adresinden sağlanabilir.
Müzayededen eser almak isteyenler müzayede süresinde katalogda belirtilen telefon numaraları ile satışa katılabilirler. Telefonla müzayedeye katılmak isteyenler en geç 24 (Yirmidört) saat önce ALİF ART’a telefon ile müracaatta bulunacak ve müzayedeye telefonla katılmak istediklerini bildireceklerdir.

7- ALİF ART müşterilerine kolaylık olarak yazılı rezerv ve telefonla katılım hizmetlerini sunmaktadır. Telefonla yapılan her değer artırımı (sürülen pey) kayıt edilebilir. Bu kayıtlar müstakbel alıcıyı ikna etmek için kullanılır. Fakat, ALİF ART müzayede esnasında yapılabilecek muhtemel hata ve aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.

8- Pey artırımları genellikle, asgari muhammen değerden başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda bayrak kaldırılarak yapılır. Münadi artırım değerlerini değiştirmeye yetkilidir.

9- SATIŞIN ÇEKİÇ FİYATI
100 TL - 500 TL ARASI 100 TL
500 TL- 2.000 TL ARASI 250 TL
2.000 TL- 10.000 TL ARASI 500 TL
10.000 TL- 20.000 TL ARASI 1.000 TL
20.000 TL- 50.000 TL ARASI 2.000 TL
50.000 TL- 100.000 TL ARASI 5.000 TL
100.000 TL’DEN SONRA 10.000 TL

Çekiş fiyatını münadinin son çekiç darbesi “SATTIM” ibâresi belirler. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu tekliften sorumludur. Yazılı rezerv sonuçları müzayededen sonra telefon, e-mail, posta veya kurye ile bildirilecektir.
Alıcı müzayededen almış olduğu eser veya eserlerin çekiç fiyatı üzerinden %7 komisyon, KDV ve gereken diğer vergileri en geç 30 gün içinde ödeyerek teslim alacaktır. Ödemelerini çek ile yapanların satın aldıkları eserler, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir.
Kredi kartı ile ödemeler, müzayede tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde (Cuma günü akşamına kadar) yapılmalıdır. Bu süreyi geçen ödemelerde kredi kartı kesinlikle kabul edilememektedir.
Müzayede Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan EURO fiyatlar M.B.D.S. kuruna göre, bilgilendirilmek için yazılmıştır.