Category: Book
Lot No: 1
1000.00 TL

İsmail Gülgeç, Atatürk portresi, suluboya portre, tarihsiz.
50x34,5 cm.
Gaziantep’te dünyaya gelen İsmail Gülgeç (1947 – 2011), ilköğrenimi
sırasında geçirdiği hastalık nedeniyle okulu bırakmak
zorunda kaldı. Sonraki yıllarda kendi kendini yetiştirmeye
çalıştı, karikatüre yöneldi. İlk çizgileri 1968’lerde Yeni İzmir
gazetesinde yayınlandı. Ardından Demokrat İzmir, Ege Ekspres,
Devir, Milliyet gazetelerinde çizen İsmail Gülgeç Milliyet
Çocuk Dergisi’nde yayınladığı “Ormangiller” adlı karikatür
bantı geniş bir ilgi uyandırdı. 1979’da yayınlanan İnce Memed
resimli romanı (Yaşar Kemal’in yapıtıyla birlikte) yurt dışında
da yayınlandı. 1980’lerde Cumhuriyet Gazetesi’nde çizmeye
başlayan Gülgeç, “Memo” adlı dizisinde tarihsel olaylardan
esinlenirken “İnsanlar” adlı dizisinde günlük yaşantıdan görüntüler
verdi. “Hayvanlar” adlı dizisinde de güncel, toplumsal
olayları değişik bir bakış açısı içinde vermeye çalıştı. Müzayedeye
sunduğumuz, daha çok karikatürleriyle tanınan sanatçının
az sayıdaki resimlerinden biridir.

View Detail
Category: Poster
Lot No: 2
400.00 TL

View Detail
Category: Book
Lot No: 3
850.00 TL

View Detail
Category: Book
Lot No: 4
150.00 TL

300 s; 22,5x14 cm, karton kapaklı haliyle.
1931’de toplanan CHP üçüncü kongresinde kemalizm, 6 ok diye bilinen bir ilkeler bütünü halinde açıklanır, bir yıl sonra Kadro dergisi kemalizmi ideolojik bir formata kavuşturmak için yayınlanmaya başlar. Bu kurumsal çabaların yanısıra tek tek yazarların da kemalizmi hem açıklamak hem savunmak için kitaplar yayınlanır. Bunlardan biri 1936’da basılan Kemalizm’dir. Bu aynı zamanda Kemalizm başlıklı ilk kitaptır. Yazarı Tekin Alp’in ilk ismi Moiz Kohen’dir. Bir Osmanlı Yahudisi olarak 1883’de Serez’de doğan Moiz Kohen, Selanik’de içlerinde Ziya Gökalp’in de bulunduğu ittihatçı çevre ile arkadaşlık kurmuş ve bu ilişki, hayatının sonuna kadar belirleyici olmuştur. Müzayedeye sunduğumuz, ilk basımı 1936 yılında Türkçe olarak yayınlanan çalışmanın ilk Fransızca baskısıdır.

View Detail
Category: Book
Lot No: 5
450.00 TL

xv, 325 s, 18,5 x 12,5 cm, karton kapaklı orijinal haliyle.
Türk besteci ve yazar Leyla Hanım, Hekimbaşı İsmail Paşa’nın kızıdır. Çocukluğunda yedi yıl süreyle sarayda bulunmuş, sultan hanımların nedimeliğini yapmıştır. Bu sayede harem hayatını yakından tanımış ve iyi bir eğitim görüştür. Müzayedeye sunduğumuz ve anılarından oluşan bu kitap, oğlu tarafından yayına hazırlanmış ve önsözü Claude Farrere tarafından yazılmıştır.

View Detail
Category: Book
Lot No: 6
650.00 TL

View Detail
Category: Book
Lot No: 7
650.00 TL

View Detail
Category: Book
Lot No: 8
1250.00 TL

a. Albert Gabriel, Phrygie: exploration archéologique faite et
publiée sous la directon de M. Albert Gabriel, Tome II: la cité
de Midas, topographie le site et les fouilles, Paris, E. de Boccard,
Institute Français d’Archéologie de Stamboul, 1952.
b. C.H. Emilie Haspels, Phrygie: exploration archéologique faite
et publiée sous la directon de M. Albert Gabriel, Tome III;
La cité de Midas, céramique et trouvailles diverses, Paris, E. de
Boccard, Institute Français d’Archéologie de Stamboul, 1951.

View Detail
Category: Book
Lot No: 9
1250.00 TL

View Detail
Category: Book
Lot No: 10
350.00 TL

1 harita, metin dışında 33 fotoğraf, 15 x 10 cm, bez cildinde.
İngiliz kadın yazar Goodrich-Freer’in (1870-1931) İstanbul’u Aya Sofya, Türk kadını, camiler, Péra, Galata ve ötesi, su sistemi, mezarlıklar, günlük yaşam gibi başlıklar altında anlatan kitap kitap bol sayıda fotoğrafla desteklenmiş ve döneminde büyük ilgi gören “The Things Seen in” serisi arasında yayınlanmıştır. Kitapta Pera’ya ayrılan bölümlerde Abdülhamid dönemi ile I. Dünya Savaşı sonrası dönemi karşılaştıran Peralı Levantenlerin pahalılaşan hayat ve artan nüfus ile Pera’nın bir yeryüzü cenneti olma özelliğini kaybettiğinden yakındıklarını belirtiyor.

View Detail
Category: Etching
Lot No: 11
750.00 TL

a. The Valley of Quuik Suey, The Sweet Waters of Asia (Küçüksu] 15,5x19,5 cm,
b. Eyoub Sultan – Fountain & Street of the Tombs [Eyüp], 15,5x20 cm,
c. Kiz Kulasi – Leander’s, or the Maiden’s Tower [Kız Kulesi], 15,5x20 cm,

d. Allom, Smyrna from the Harbour [İzmir, limandan görünüm], 15,5x20cm
e. Tophana – Entrance to pera [Tophane, Pera girişi], 15,5x19,5 cm,

View Detail
Category: Etching
Lot No: 12
750.00 TL

a.(Sarayburnu), 15.5x19 cm, renkli
b.(limanda kahvehane), 15,5x19 cm, renkli
c.(Üsküdar’dan görünüm), 15,5x19 cm, renkli
d.(Belgrad Ormanlarında Kemerler), 15,5x19 cm, siyah beyaz
e.(Beyazıt Kulesi’nden Marmara Denizi), 15,5x19 cm, renkli.

William Bartlett (1809-1854) ünlü İngiliz gravür sanatçısıdır. 1840’ların ortalarından itibaren Balkanları ve Ortadoğu’yu gezdi. Kitaplara çizdiği desenlerle tanındı. Bu alandaki istekler dolayısıyla birçok ülkeyi gezdi. Bartlett, 1835’te İstanbul’a geldi. Julia Pardoe’nun kitabı için hazırladığı gravürler İstanbul’un o yıllardaki görünümünü aksettirmesi bakımından bugün birer belge durumundadır. Bartlett’in büyük bir ustalıkla çizdiği resimler Miss Pardoe’nin mükemmel metni ile birleşince ortaya çıkan The Beauties of the Bosphorus adlı kitap, gravürlü İstanbul kitapları arasında müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu kitapta yer alan gravürlerden beş adedi birlikte satışa sunulmuştur.

View Detail