'a. “Kazasker Mustafa İzzet (1801-1876)” ketebeli, Hicri 1262 (M. 1845) tarihli, aharlı kağıt üzerine is mürekkebiyle ve dört satır celi sülüs hatla kaleme alınmış eserdeFarsça Hz. Mevlana‘nın ünlü bir kıt‘ası yazılıdır. Kıt‘anın meali; “Kabe, Azeroğlu İbrahim‘in yaptığı bir binadır - Gönül elde etmek en büyük hacdır – Bin tane Kabe‘den bir tane gönül daha iyidir – Gönül, Allah‘ın nazargahıdır” şeklindedir. İç ve dış pervazı kesme battal ebrusu, cetvelleri altınla çekilmiş eserin meşhur hattatın eserinden naklen yazıldığı kanaatindeyiz.

View Detail

Brand