12500000000.00 TL

Ketebe: Macid Ayral (1891-1961)

View Detail
22500000000.00 TL

Ketebe: Mustafa Kütahi (?-1796)

View Detail
750000000.00 TL

"Hacı Abdullah" Usta imzalı.

View Detail
3000000000.00 TL

Teberdar (Baltacı) Mehmed Efendi

View Detail
2000000000.00 TL

Sol: H.1255 (M.1839) tarihli Sağ: H.1262 (M.1846) tarihli.

View Detail
750000000.00 TL

Ketebe: Mahmüd Celaleddin

View Detail
1000000000.00 TL

Ketebe: Esseyid Hafız Mehmed Zihni

View Detail
500000000.00 TL

Ketebe: Mehmed Rasim

View Detail
500000000.00 TL

Ketebe: Raif Efendi (Enderunlu)

View Detail

Brand