8000.00 TL

"Ali Hademi-i Fatih" signed, dated AH 1208/
AD 1793.
65,5 x 38 cm.

View Detail
9000.00 TL

Calligraphic Panel ™Celi Sulus∫
Signed, dated AH 1218/AD 1803. Rare,
Collector‘s piece.
32 x 62 cm.
* Ali Kazgan Collection.

View Detail
25000.00 TL

Calligraphic Panel "Celi Talik – Zerendud"
Signed "Hasan Tahsin bin Mehmed Kamil",
dated AH 1273/AD 1856.
73 x 104 cm.

View Detail
12000.00 TL

Hilye-i Serife
Signed, dated AH 1420/AD 1999.
88 x 65 cm.

View Detail
8000.00 TL

Hicri 1331 (M. 1913) tarihli, aharlı kâğıt
üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış
"Leylek" şeklindeki istifte ve alttaki rıka
ile yazılmış satırda "Aşk-ı Mevlana ile
hayretzede – Mevlevi Seyyid Hasan Leylek
Dede" beyiti ketebe makamında yazılıdır.
Üstte, yine rıka hattıyla Hazret-i Mevlana‘nın
şu mealdeki Farsça beyiti görülmektedir:
"Leylek kuşların şeyhidir, bilir misin ne der?
/ Hamd sana, mülk senin, şükür sana ey
Müstean olan Allah". Naturalist üslupta
renklendirilmiş eser, Hasan Leylek
Dede‘nin bu çok sevilmiş ve şöhret
kazanmış istifinin gayet sanatlı bir tarzda
naklen yazılmış halidir. Osmanlı mevlevî
sanatının nadir bulunur, koleksiyonluk bir
örneğidir.
40 x 27,5 cm.
* Referans; Şevket Rado‘nun "Türk
Hattatları" kitabının 206. Sayfasında
yayınlanmıştır.

View Detail
1750.00 TL

Calligraphic Panel Celi Sulus. Signed, 20th century.

View Detail
5000.00 TL

Calligraphic Panel Celi Talik. Signed, dated AH 1352/AD 1933.

View Detail
7500.00 TL

Calligraphic Panel Celi Talik. Signed, dated AH 1354/AD 1911.

View Detail

Brand