3.000,00 TL

With the tughra of “Sultan Mahmud II (1808-1839)”, dated AH 1243/AD 1827.

77 x 52 cm. 

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 150
150.000,00 TL

Hilye-i Şerife Ketebeli, Hicri 1288 (M. 1871) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserin başmakamında sülüs besmele, göbek kısmında nesih hatla Hz. Muhammed’in dış görünüşünü anlatan metin, ayet kısmında sülüs hatla Arapça, mealen; “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” ayeti, etek kısmında dualar ve ketebe yer almaktadır. Hilalin içinde yer alan nesih metnin satır araları altın beynessütur bezemeli olup, boşluklar iğne perdahtı ile tezyin edilmiştir. Hilalin çevresindeki boşluklar ve etek kısmının iki yanındaki koltuklar mavi zemin üzerine altın yarım şemselerle ve stilize çiçek motifleri ile tezyin edilmiştir. Hilyenin altın cetvelli iç pervazını altın yapraklı bir su çevrelemektedir. Dış pervaz ise simetrik katlanışlı çiçek buketleri ihtiva eden bir su ile çevrilidir. Şam işi orijinal çerçevesi içindeki hilye, gerek Şevki Bey’in aşılması güç sanat kudretini yansıtması, gerekse son derece incelikli tezyinatı ile hattatın nadir bulunur, koleksiyonluk bir eseridir. 65,5 x 45 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 150
150.000,00 TL

Hilye-i Serife Signed, dated AH 1288/AD 1871. Rare, Collector’s piece. 65,5 x 45 cm. * Painter Vecih Bereketoglu’s father Kadi of Egypt Bereketzade Abdullah Cemaleddin Efendi Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 153
2.500,00 TL

Hilye - Icazetname Signed, dated AH 1292/AD 1875. 38 x 18 cm. * N. U. Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 155
1.500,00 TL

Calligraphic Panel “Talik Kit‘a” Signed and dated AH 1273/AD 1856. 27 x 17 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 156
1.500,00 TL

Unsigned, dated AH 1182/AD 1768. At the bottom is an inscription by Kaltakcizade Halil Efendi stating that he admired and approved the originality of the piece. 24 x 16 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 157
10.000,00 TL

Calligraphic Panel “Celi Talik - Zerendud” Signed, dated AH (12)25/AD 1810. 46 x 60 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 158
45.000,00 TL

Calligraphic Panel “Celi Sulus” Signed, dated AH 1320/AD 1902. Rare, Collector’s piece. 47 x 55 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 159
4.000,00 TL

Calligraphic Panel “Celi Sulus” Signed, dated AH 1360/AD 1941. 29 x 55 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 160
25.000,00 TL

Calligraphic Panel “Celi Talik” Signed, dated AH 1362/AD 1943. Rare, Collector’s piece. 24 x 50 cm. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 161
18.000,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus” Signed. 14,5 x 27,5 cm. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 162
22.000,00 TL

Calligraphic Panel “Celi Sulus” Signed, dated AH 1377/AD 1957. 16 x 40 cm. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 163
9.000,00 TL

Calligraphic Panel “Talik” Signed and dated 1973. 23,5 x 48 cm. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 164
18.000,00 TL

Calligraphic Panel “Celi Talik” Signed, dated AH 1383/AD 1963. Rare, Collector’s piece. 22 x 50 cm. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 165
35.000,00 TL

Mawlavi Dervish Lodge Tughra Signed, dated AH 1225/AD 1810. Rare, Collector’s piece. 28 x 36 cm.* Provenance; Emin Barin Collection. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 166
22.000,00 TL

a. Signed by “Abdullah Terhanezade”. 18th century. 16 x 24 cm.
b. Unsigned. 18th century. 11 x 22 cm. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 167
25.000,00 TL

Calligraphic Panel Signed, dated AH 1242/AD 1826. Rare, Collector’s piece. 30 x 40 cm. * Private Collection.

View Detail
4.000,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus – Nesih Kit’a” Signed, dated AH 1195/AD 1781. 13 x 19 cm. * Ahmet Kunt Collection.

View Detail
3.000,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus – Nesih Kit’a” Signed. 18th century. 15 x 22 cm. * Ahmet Kunt Collection.

View Detail
7.000,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus – Nesih Kit’a” Signed. 19th century. 18 x 26 cm. * Ahmet Kunt Collection.

View Detail
5.000,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus – Nesih Kit’a” Signed, dated AH 1181/AD 1767. 16 x 25 cm. * Ahmet Kunt Collection.

View Detail
2.500,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus – Nesih Kit’a” Signed. We think the signature was added later. 20 x 26 cm. * Ahmet Kunt Collection

View Detail
4.000,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus – Nesih Karalama” Signed. 18th century. 15 x 23 cm. * Ahmet Kunt Collection.

View Detail
3.000,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus” Signed. 18th century. 20 x 28 cm. * Ahmet Kunt Collection

View Detail
4.000,00 TL

Calligraphic Panel “Sulus – Nesih Kit’a” Signed. We think the signature was added later. 23 x 32 cm. * Ahmet Kunt Collection.

View Detail

Brand

Collection