7500.00 TL

“Sâmi” ketebeli, siyah zemin üzerine yağlıboya ile tatbik edilmiş eserde Arapça “Kelime-i Tevhid” yazılıdır. Boşluklar çiçek buketleri ile tezyin edilmiştir. Eser, ünlü hattat Sami Efendi'nin hattından yapılmıştır. 20. yüzyıl. 57,5 x 107,5 cm.

View Detail
2000.00 TL

Signed by “Sevket”, dated AH 1368/AD 1948. 28 x 59 cm. * Private Collection.

View Detail
2500.00 TL

Signed “Seyyid Abdullah Hasim el- Mekki”, dated AH 1294/AD 1877.
25 x 40 cm.

View Detail
1750.00 TL

“Mustafa Recep” ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve talik hatla kaleme alınmış eserde Hazret-i Muhammed’e hitaben Türkçe bir naat yazılıdır. 19. yüzyıl. 51 x 27 cm. *Özel Koleksiyon.

View Detail
4000.00 TL

Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1370 (M. 1950) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile sülüs hatla kaleme alınmış eserde Arapça, mealen; “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz” hadis-i şerifi yazılıdır. 20 x 20 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail
750.00 TL

Nesih Hat Levhası Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve nesih hatla kaleme alınmış eserde “Besmele” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Pervazları halkâr bezeme eserin tezyinatı müzehhibe “Şaziye Şemin” imzalıdır. 20 x 28 cm.

View Detail
3000.00 TL

Sülüs – Nesih Kıt’a “Hocazâde talebesi İmamzade Mustafa” ketebeli, is mürekkebi ile kaleme alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Pervazları ebrularla süslenmiştir. 18. yüzyıl. 14 x 22,5 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail
1250.00 TL

Sülüs – Nesih Kıt’a Ketebeli, Hicri 1054 (M. 1644) tarihli, is mürekkebi ile kaleme alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır. Meşhur hattatın sanat değeri yüksek bir eseridir. Haliyle. 18 x 24,5 cm.* Özel Koleksiyon.

View Detail
2500.00 TL

Sülüs – Nesih Kıt’a Ketebeli, Hicri 1181 (M. 1767) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve sülüs - nesih hatla kaleme alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır. Haliyle. 10,5 x 17 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail
1500.00 TL

“Abdullah” ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve sülüs – nesih hatla kaleme alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Pervazları ebrularla süslenmiştir. 19. yüzyıl. 16,5 x 23 cm.

View Detail
750.00 TL

Aharlı kâğıt üzerine kaleme alınmış eserlerde nesih hatla “Besmele” ve sülüs hatla “Başarıyı veren Allah’tır” yazılıdır. 19. yüzyıl. 10 x 24,5 cm., 18 x 30 cm.

View Detail
3500.00 TL

Talik Hat Levhası Ketebeli, 1999 tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve mail talik hatla kaleme alınmış eserde Hz. Muhammed’i öven  Türkçe “Kemaliyle yüceliklere erişti, cemaliyle karanlıkları aştı, bütün huyları güzeldir, ona ve âline selavat getiriniz” şiiri yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiş, pervazları sarmal ve yapraklarla süslü bir su ile bezemeli eserin tezyinatı müzehhip “Ozan” imzalı ve 1998 tarihlidir. 30,5 x 21,5 cm.

View Detail

Brand