Signed by “Mehmed Sami”. 19th century. 19 x 51,5 cm.

View Detail

Calligraphic Panel “Celi Sulus - Zerendud” Signed, decoration signed by “Abdulkerim Faik” and dated AH 1273/ AD 1856. 19th century. 47 x 69 cm.

View Detail

Miniature Hilye-i Serife Signed and dated AH 1222/AD 1806. Rare, Collector’s piece. 23,5 x 16 cm.

View Detail

Signed by “Seyyid Hafiz Ali Tokadi”. 19th century. 24 x 34 cm.

View Detail

Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1278 (M. 1861) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve dört satır celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde, Arapça Vankuli Mehmed Efendi’nin Hz. Muhammed’i öven meşhur şiiri yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Şiirin meali; “Arapların örf ve âdetlerine göre, bir kavmin efendisi vefat ettiği zaman kabri üstünde köle âzâd etmemek, nadir görülen bir hadisedir. Sen ki peygamberlerin (aleyhisselam) şahı, iki cihanın efendisisisin. Senin kabrine yüz sürenin âzâd olmaması mümkün olmayan bir şeydir” şeklindedir. Medine-i Münevvere’ye varışında, gözyaşları içinde Resûl-i Ekrem’in mübarek kabrini ziyaret eden Vankuli Mehmed Efendi bu şiirinde Resulullah’a bu şiiri ile yakarış da bulunmaktadır. Hattatın sanat değeri yüksek bir eseridir. 35 x 42 cm. 
* Özel Koleksiyon.

View Detail

Celi Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri (1)311 (M. 1893) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde Arapça mealen “Allah’ın farzlarına uyun ki itaatkâr kullar olasınız” yazılıdır. Meşhur hattatın nadir bulunur bir eseridir. 56 x 40 cm. *Özel Koleksiyon.

View Detail

“Mehmed Ali” ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve dört satır celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde Hazret-i Muhammed’i öven
Türkçe “Fahri âlem enbiyanın zât-ı müstesnasıdır, Sırrı ayat-ı nübüvvet lafzının manasıdır, Oldular bir hücceti Pakize cümle enbiya, Hatm olup zat-ı Muhammed Mustafa imzasıdır” şiir yazılıdır. Eserin, ünlü hattat Çırçırlı Mehmed Ali Efendi’nin hattından naklen yazıldığı  kanaatindeyiz. 54 x 38 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail

“Rakım” ketebeli, Hicri 1363 (M. 1944) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve sülüs – nesih hatla kaleme alınmış eserde ayet-i kerime
ve hadis-i şerifler yazılıdır. Pervazları ebru ile süslenmiştir. 47 x 40 cm.

View Detail

Celi Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1327 (M. 1909) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserde celi sülüs hatla oklu “Besmele” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiş, pervazları ebru ile süslenmiştir. 38,5 x 104 cm.

View Detail

Calligraphic Panel “Celi Sulus – Zerendud” Signed, dated AH 1368/AD 1948. Decoration in Ottoman Turkish signed by “Rikkat Kunt”. Rare, Collector's piece. 40 x 100 cm.

View Detail

Celi Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1369 (M. 1949) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserde Arapça, mealen; “Allah Celle Celaluhu” yazılıdır. Boşluklar klasik tarzda demetlerle tezyin edilmiştir. 30 x 30 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail

Brand