With the tughra of “Sultan Mahmud II (1808-1839)”, dated AH 1243/AD 1827.

77 x 52 cm. 

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 150

Hilye-i Şerife Ketebeli, Hicri 1288 (M. 1871) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserin başmakamında sülüs besmele, göbek kısmında nesih hatla Hz. Muhammed’in dış görünüşünü anlatan metin, ayet kısmında sülüs hatla Arapça, mealen; “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” ayeti, etek kısmında dualar ve ketebe yer almaktadır. Hilalin içinde yer alan nesih metnin satır araları altın beynessütur bezemeli olup, boşluklar iğne perdahtı ile tezyin edilmiştir. Hilalin çevresindeki boşluklar ve etek kısmının iki yanındaki koltuklar mavi zemin üzerine altın yarım şemselerle ve stilize çiçek motifleri ile tezyin edilmiştir. Hilyenin altın cetvelli iç pervazını altın yapraklı bir su çevrelemektedir. Dış pervaz ise simetrik katlanışlı çiçek buketleri ihtiva eden bir su ile çevrilidir. Şam işi orijinal çerçevesi içindeki hilye, gerek Şevki Bey’in aşılması güç sanat kudretini yansıtması, gerekse son derece incelikli tezyinatı ile hattatın nadir bulunur, koleksiyonluk bir eseridir. 65,5 x 45 cm.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 150

Hilye-i Serife Signed, dated AH 1288/AD 1871. Rare, Collector’s piece. 65,5 x 45 cm. * Painter Vecih Bereketoglu’s father Kadi of Egypt Bereketzade Abdullah Cemaleddin Efendi Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 153

Hilye - Icazetname Signed, dated AH 1292/AD 1875. 38 x 18 cm. * N. U. Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 155

Calligraphic Panel “Talik Kit‘a” Signed and dated AH 1273/AD 1856. 27 x 17 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 156

Unsigned, dated AH 1182/AD 1768. At the bottom is an inscription by Kaltakcizade Halil Efendi stating that he admired and approved the originality of the piece. 24 x 16 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 157

Calligraphic Panel “Celi Talik - Zerendud” Signed, dated AH (12)25/AD 1810. 46 x 60 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 158

Calligraphic Panel “Celi Sulus” Signed, dated AH 1320/AD 1902. Rare, Collector’s piece. 47 x 55 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 159

Calligraphic Panel “Celi Sulus” Signed, dated AH 1360/AD 1941. 29 x 55 cm. * Mustafa Kayabek Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 160

Calligraphic Panel “Celi Talik” Signed, dated AH 1362/AD 1943. Rare, Collector’s piece. 24 x 50 cm. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 161

Calligraphic Panel “Sulus” Signed. 14,5 x 27,5 cm. * Private Collection.

View Detail
Category: Calligraphy
Lot No: 162

Calligraphic Panel “Celi Sulus” Signed, dated AH 1377/AD 1957. 16 x 40 cm. * Private Collection.

View Detail

Brand