120000.00 TL

Calligraphic Panel “Celi Talik – Zerendud” Signed, dated AH 1311/AD 1893. Rare, Collector’s piece. Certified. 65 x 80 cm. * Private Collection. * The similar work is published on number 150 “Islam Kulturu Mirasinda Hat San’ati” book, prepared by Ugur Derman. * Certified by Associate Professor Huseyin Gunduz.

View Detail
15000.00 TL

Calligraphic Panel Signed. Rare, Colllector’s piece. In its Afyon ware frame. 15,5 x 10,5 cm.

View Detail
5000.00 TL

Signed by “Mehmed Nazif ” and dated AH 1344/AD 1925. 37,5 x 63 cm.

View Detail

Signed by “Mehmed Sami”. 19th century. 19 x 51,5 cm.

View Detail
15000.00 TL

Calligraphic Panel “Celi Sulus - Zerendud” Signed, decoration signed by “Abdulkerim Faik” and dated AH 1273/ AD 1856. 19th century. 47 x 69 cm.

View Detail
7500.00 TL

Miniature Hilye-i Serife Signed and dated AH 1222/AD 1806. Rare, Collector’s piece. 23,5 x 16 cm.

View Detail
12000.00 TL

Signed by “Seyyid Hafiz Ali Tokadi”. 19th century. 24 x 34 cm.

View Detail
12500.00 TL

Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1278 (M. 1861) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve dört satır celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde, Arapça Vankuli Mehmed Efendi’nin Hz. Muhammed’i öven meşhur şiiri yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Şiirin meali; “Arapların örf ve âdetlerine göre, bir kavmin efendisi vefat ettiği zaman kabri üstünde köle âzâd etmemek, nadir görülen bir hadisedir. Sen ki peygamberlerin (aleyhisselam) şahı, iki cihanın efendisisisin. Senin kabrine yüz sürenin âzâd olmaması mümkün olmayan bir şeydir” şeklindedir. Medine-i Münevvere’ye varışında, gözyaşları içinde Resûl-i Ekrem’in mübarek kabrini ziyaret eden Vankuli Mehmed Efendi bu şiirinde Resulullah’a bu şiiri ile yakarış da bulunmaktadır. Hattatın sanat değeri yüksek bir eseridir. 35 x 42 cm. 
* Özel Koleksiyon.

View Detail
12000.00 TL

Celi Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri (1)311 (M. 1893) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde Arapça mealen “Allah’ın farzlarına uyun ki itaatkâr kullar olasınız” yazılıdır. Meşhur hattatın nadir bulunur bir eseridir. 56 x 40 cm. *Özel Koleksiyon.

View Detail
5000.00 TL

“Mehmed Ali” ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve dört satır celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde Hazret-i Muhammed’i öven
Türkçe “Fahri âlem enbiyanın zât-ı müstesnasıdır, Sırrı ayat-ı nübüvvet lafzının manasıdır, Oldular bir hücceti Pakize cümle enbiya, Hatm olup zat-ı Muhammed Mustafa imzasıdır” şiir yazılıdır. Eserin, ünlü hattat Çırçırlı Mehmed Ali Efendi’nin hattından naklen yazıldığı  kanaatindeyiz. 54 x 38 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail
2000.00 TL

“Rakım” ketebeli, Hicri 1363 (M. 1944) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve sülüs – nesih hatla kaleme alınmış eserde ayet-i kerime
ve hadis-i şerifler yazılıdır. Pervazları ebru ile süslenmiştir. 47 x 40 cm.

View Detail

Brand