6000.00 TL

Celi Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1327 (M. 1909) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserde celi sülüs hatla oklu “Besmele” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiş, pervazları ebru ile süslenmiştir. 38,5 x 104 cm.

View Detail
50000.00 TL

Calligraphic Panel “Celi Sulus – Zerendud” Signed, dated AH 1368/AD 1948. Decoration in Ottoman Turkish signed by “Rikkat Kunt”. Rare, Collector's piece. 40 x 100 cm.

View Detail
8000.00 TL

Celi Sülüs Hat Levhası Ketebeli, Hicri 1369 (M. 1949) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserde Arapça, mealen; “Allah Celle Celaluhu” yazılıdır. Boşluklar klasik tarzda demetlerle tezyin edilmiştir. 30 x 30 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail
20000.00 TL

Calligraphic Panel “Celi Sulus - Zerendud” Signed, decoration signed by “Abdulkerim Faik” and dated AH 1273/ AD 1856. 19th century. 47 x 69 cm. * A similar piece was sold in our auction on 2 March 2019.

View Detail
3000.00 TL

“Macid” ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserde Arapça, mealen; “Şüphesiz O (Allah) rızık verendir, Metin’dir, kuvet sahibidir” yazılıdır. Eserin, ünlü hattat Macid Ayral’ın hattından naklen yazıldığı kanaatindeyiz. 15,5 x 33 cm. * Mustafa Kayabek Koleksiyonu.

View Detail
4000.00 TL

Celi Sülüs Hat Levhası Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde “Ya Hazret-i Muhammed  Bahauddin-i Şâh-ı Nakşbend” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiş, pervazları ebrularla süslenmiştir. 21,5 x 40 cm.

View Detail
15000.00 TL

Üç ayrı hattat tarafından kaleme alınmış eserin etek kısmı hattat “Müsahip Ali Ağazâde Esseyyid Mehmed Reşid (?-?)” efendi karafından yazılmış olup, ketebelidir. Göbek ve dört halife isimleri Hasan Rıza Efendi ayarında bir hattat tarafından, oklu Besmele ve “Ve mâ erselnâke” âyeti ise başka bir hattat tarafından yazılmıştır. Aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile sülüs ve nesih hatla kaleme alınmış eserde Hazret-i Muhammed’in Hazret-i Ali’nin rivayeti üzerine dış görünüşünü anlatan metin yer almaktadır. Göbek nahiyesinin çevresi ve boşluklar klasik tarzda tezyin edilmiş, cetvelleri altınla çekilmiştir. 19. yüzyıl.60 x 45 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail
15000.00 TL

Signed by “Sami”, dated AH 1298/ AD 1881, in our opinion the panel is copied from “Sami Efendi” work. 88 x 80 cm. * A. C. Collection.

View Detail
17000.00 TL

Calligraphic Panel “Celi Sulus – Zerendud” Signed, dated AH 1309/AD 1891. Rare, collections piece. 42 x 40 cm.* Private  Collection.

View Detail
8000.00 TL

Signed by “Sami”, dated AH 1310/AD 1892. 68 x 61 cm. * Private Collection.

View Detail
3000.00 TL

“Mehmed Şefik talebesi İbrahim Alaeddin” ketebeli, Hicri 1298 (M. 1881) tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve iki satır celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde “Sanma ol surh-i seher mihr-i felekdir görünen / Her şafak hun-i Hüseyn ile güneşkan ağlar” yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiştir. Pervazları yapraklarla süslü bir su ile bezemelidir. 22 x 38 cm. * Özel Koleksiyon.

View Detail

Brand